پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند

دانلود پرسشنامه شیوه های فرزندپروری

30- هر چند بچه ها تجربه کمی دارند، اما گاهی اوقات نظر آن ها بهتر از نظر والدین است. پرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)که فرم اولیه این پرسشنامه دارای 30 ...

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین بامریند با نمره ... - قطره

روانشناسی و علوم تربیتی پرسشنامه شیوه ها و سبک های فرزندپروری والدین بامریند نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایای.

تست آنلاین سبک های فرزندپروری بامریند (PSI) - ای سنج

پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند (PSI) اقتباسی است از دیدگاه اقتدار والدین که توسط «بامریند» ارائه شد و هدف آن بررسی الگوهای نفوذ و شیوه‌های فرزند پروری ...

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سبکهای فرزندپروری

از جمله آن‌ها می‌توان به پرسش‌نامه شیوه‌های فرزندپروری بامریند [22] (BPSI)، ابزار ارتباط والدینی [23] (PBI)، پرسش‌نامه اقتدار والدین [24] (PAQ)، پرسش‌نامه شیوه‌های ...

پرسشنامه رایگان سبک های فرزندپروری بامریند - پرسشنامه رایگان

پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند. چکیده: اضطراب امتحان مشکل آموزشی مهمی‌است که سالانه میلیون‌ها دانش‌آموز را در سراسر جهان تحت‌تأثیر خود ...

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین بامریند - ایران مشاور

پرسشنامه ۳۰سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)که فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه است که توسط دیانا بامریند (۱۹۷۳)طراحی وساخته شد .

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین بامریند با نمره گذاری ...

پرسشنامه سبکهای فرزند پروری بامریند. رفتن به سایت اصلی. پرسشنامه شیوه ها و سبک های فرزندپروری والدین بامریند نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی ...

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین بامریند - دیدنو

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین بامریند. در زیر عباراتی در باره ... والدین باید به بچه های خود اجازه دهند تا هر آن چه را که می خواهند، انجام دهند. 2. بچه ها باید فقط از آن چه ...

دانلود رایگان پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند | کالج پروژه

پرسشنامه ۳۰سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند)که فرم اولیه این پرسشنامه دارای ۳۰ گویه است که توسط دیانا بامریند (۱۹۷۳)طراحی وساخته شد .این پرسشنامه توسط ...

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری والدین بامریند با نمره ... - perfect

پرسشنامه شیوه ها و سبک های فرزندپروری والدین بامریند نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی، بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها، 30 سوالی در قالب فایل ورد word و با ...

پرسشنامه سبک های فرزند پروری (aghil)

پرسشنامه سبک های فرزندپروری. این ابزار جهت بررسی شیوه های فرزندپروری ساخته شده است وبر اساس نظریه بامریند (1991) از الگوی رفتاری سهل گیر، سلطه جو و ...

ارزیابی ویژگی‌هایی روانسنجی مقیاس شیوه‌های فرزندپروری ...

از پرسشنامه شیوه. های. فرزند. پروری. ارجمندنیا )شفا(. و مقیاس سبک فرزن. دپروری بامریند. ) BPS. (. گردآوری شد. داده. های گردآوری شده تجزیه و تحلیل. شدند. یافته. های.

پرسشنامه سبک های فرزند پروری - سایت علمی آموزشی روانشناسی

این پرسشنامه را بامریند (۱۹۶۷) برای سنجش سه شیوه فرزند پروری سهلگیرانه، مستبدانه و مقتدرانه ساخته که شامل ۳۰ گزاره سوم شخص است که ۱۰ عبارت آن به شیوه ...

پرسشنامه ۳۰سوالی سبک ها و شیوه های فرزند پروری بامریند ...

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد. دانشجوی عزیز برای دریافت فایل با عنوان پرسشنامه ...

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین (دیانا بامریند ، 1973) – isf ...

پرسشنامه 30 سوالی شیوه های فرزندپروری (بامریند) که فرم اولیه این پرسشنامه دارای 30 گویه است که توسط دیانا بامریند (1973) طراحی و ساخته شد.

پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند (PSI) - ایران تحقیق

پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند (PSI) در سال 1972 طراحی شد. با خرید و دانلود این پرسشنامه روایی، پایایی، ابعاد نمره گذاری آن را مشاهده ...

پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند

ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند (1991) می باشد. که با اساس الگوی رفتاری سهل گیر، سلطه جو و اقتدار طلب اقتباس...

ارزيابي ويژگي هايي روانسنجي مقياس شيوه هاي ... - SID.ir

داده ها با استفاده از پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري ارجمندنيا (شفا) و مقياس سبک فرزندپروري بامريند (BPS) گردآوري شد. داده هاي گردآوري شده تجزيه و تحليل شدند.

فرزندان و استحکام من والدین سبکهای فرزندپروری مقایسه بین ...

عالوه بر آن یکی از والدین آنها نیز پرسشنامه سبکهای فرزند پروری. بامریند را ... شیوه های فرزند پروری یکی از مولفه های اساسی در رشد و تربیت می باشد و اغلب ... بامریند. 0. ) 0162. ( سبک. فرزندپروری. را. به. عنوان. کارکرد. کنترلی. والدین. معرفی.

نمره گذاری پرسشنامه فرزندپروری بامریند - enfile

نمونه مورد مطالع372 نفر دانش آموز همراه با پدرانشان می باشدکه بطور تصادفی انتخاب شده انددر این تحقیق برای جمع اوری دادها از پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند ...

ساختار عاملي و اعتبار نسخه فارسي پرسش نامه شيوه هاي ... - SID.ir

در اين پژوهش، ساختار عاملي و اعتبار نسخه فارسي پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري بامريند، در بين 576 نفر از مادران دانش آموزان دوره ابتدايي شهر تهران تعيين شده است ...

شیوه هاي فرزند پروري مادران و ارتباط آن با مشکلات هیجانی ...

روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. -. ﮔﯿﺮي ﺑﻪ روش در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ. و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﮑﻼ. ت رﻓﺘﺎري و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ﮐﻮدﮐﺎن. (. Child Behavior Checklist. ).

اثربخشی برنامه آموزش مهارت فرزندپروری ایمن بر شیوه های ...

ابزار پژوهش شامل فهرست رفتاری کودک آخنباخ (فرم والد و معلم) (1991) به عنوان ابزار غربالگری و پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند (1972) است. برنامه آموزش ...

دانلود پرسشنامه کامل شیوه های فرزند پروری والدین بامریند

پرسشنامه سبک های فرزندپروری بامریند (PSI) - سایت علمی و ... www.irantahgig.ir/?p=41833. Aug 25, 2015 - پرسشنامه سبک های فرزندپروری ...

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین (دیانا بامریند ، 1973) – pdf4

پرسشنامه 30 سوالی شیوه های فرزندپروری (بامریند) که فرم اولیه این پرسشنامه دارای 30 گویه است که توسط دیانا بامریند (1973) طراحی و ساخته شد.

رابطه سبک های فرزندپروری والدین با رفتار سازشی دانش آموزان ...

برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه رفتار سازشی واینلند (1953) و پرسشنامه شیوه فرزندپروری بامریند (1973) استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها با ...

بررسی ارتباط بین سبک های فرزند پروری و مؤلفه های جمعیت ...

زمینه: سبک های فرزند پروری والدین از عوامل مهم تأثیرگذار بر تربیت فرزندان و ... فرم مخصوص کودکان و نوجوانان و پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بامریند (1971) بود.

اثربخشی شیوه‌های فرزندپروری بر خودکارآمدی و سلامت ‌روان ...

ﮔﯿﺮاﻧــﻪ، ﻣﺴــﺘﺒﺪاﻧﻪ و ﻣﻘﺘﺪراﻧــﻪ. ﮔﻤﺎﺷـــﺘﻪ و ﺗﻮﺳـــﻂ دو ﭘﺮﺳﺸـــﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺳـــﻼﻣﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ و. ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي. ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري. ،. ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ در ﺳـﺎل. 1967. ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ.

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامرینددسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 29 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 5

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند

مشخصات « پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند 30 سوالی »

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس ها: دارد

تعداد سوال: 30 سوالی

نوع فایل: word

پرسشنامه 30سوالی شیوه های فرزند پروری (بامریند) که فرم اولیه این پرسشنامه دارای 30 گویه است که توسط دیانا بامریند (1973)طراحی و ساخته شد .این پرسشنامه توسط حسین پور (1381)،ترجمه شده است. این پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین را در سه عامل اندازه گیری می کند.جمله های شماره 28، 24،21،19،17،14،13،10،6،1به شیوه ی سهل گیرانه و جمله های شماره های ،29،2،3،7،9،12،16،1،25،26 به شیوه ی استبدادی و جمله های،4،5،8،11،15،20،22،23،27،30 به شیوه ی قاطع واطمینان بخش مربوط می باشد.که در مقابل هر عبارت 5 ستون (کاملا موافقم ، تاحدودی موافقم ، تاحدوی مخالفم ، مخالفم ،کاملا مخالفم )به ترتیب از 0تا 4 نمره گذاری شده است که با جمع نمره های سوال های مربوط به هر شیوه و تقسیم آن بر تعدا د سوالات نمره مجزا بدست می آید.

قیمت فایل فقط 7,700 تومان

نام محصول :پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند
شناسه کالا :PR17341
فروشنده :سل یو - sellu
قیمت :9900 تومان

محصولات مرتبط

دانلود پرسشنامه شیوه فرزند پروری بامریند

پرسشنامه شیوه فرزند پروری بامریند,شیوه,دانلود پرسشنامه شیوه فرزند پروری بامریند

دانلود پرسشنامه شیوه فرزند

پروری بامریند دسته بندی : علوم انسانی روانشناسی و علوم تربیتی پرسش نامه شیوه های فرزند پروری جهت سنجش شیوه های فرزند پروری، پرسش نامه شیوه های فرزندپروری بامریند 1967 استفاده شد که این پرسش نامه را بامریند 1967 پس از بررسی های طولانی ساخته است این پرسش نامه شامل 30 جمله است،که سبک های فرزند پروری سهل گیرانه،مقتدرانه و مستبدانه را می سنجد بوری 1991 میزان پایایی این پرسش نامه را با استفاده از روش باز آزمایی به این شرح گزارش داد:81 0برای شیوه ی سهل گیرانه،86 0 برای شیوه ی مستبدانه،78 0برای شیوه ی مقتدرانه در بین مادران و 77 0برای شیوه ی سهل گیرانه،85 0برای شیوه ی مستبدانه و 92 0برای.

پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

شیوه فرزند پروری والدین,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

پرسشنامه شیوه فرزند پروری

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین روش نمره گذاری و تفسیر این پرسشنامه اقتباسی است از نظریه اقتدار والدین که بر اساس نظریه بامریند، از سه الگوی آزادگذاری، آمرانه و اقتدار منطقی والدین جهت بررسی الگوهای نفوذ و شیوه های فرزندپروری، ساخته شده است این پرسشنامه دارای 30 سوال است که 10 سوال آن به شیوه آزادگذاری مطلق، 10 سوال به شیوه آمرانه و 10 سوال دیگر به شیوه اقتدار منطقی والدیم به امر پرورش فرزند مربوط می شود در این پرسشنامه، مادران و پدران آزمودنیها با مطالعه هر سوال نظر خود .

پرسشنامه سبک های فرزند پروری

بامریند,پرسشنامه سبک های فرزند پروری

پرسشنامه سبک های فرزند

پرسشنامه سبک های فرزندپروری این ابزار جهت بررسی شیوه های فرزندپروری ساخته شده است وبر اساس نظریه بامریند 1991 از الگوی رفتاری سهل گیر، سلطه جو و اقتدارطلب اقتباس شده است که این پرسشنامه شامل 30 ماده است که 10 ماده آن به شیوه سهل گیر، 10 ماده به شیوه مستبد و 10 ماده دیگر به شیوه قاطع واطمینان بخش در امر پرورش فرزندان مربوط می شود در این پرسشنامه والدین نظر خود را بر حسب مقیاس 5 درجه ای لیکرت مشخص می کنند نمره گذاری آزمون: 10 ماده آن به شیوه سهل گیرانه عبارت های شماره 29، 28، 24، 19، 17، 14، 13، 10، 6،1 و 10 ماده آن به شیوه مستبد عبارت های شماره 30، 27، 23، 22، .

پایان نامه شیوه های فرزند پروری

پایان نامه,شیوه های فرزند پروری,پایان,پایان نامه شیوه های فرزند پروری

پایان نامه شیوه های

فرزند پروری دسته بندی : علوم انسانی روانشناسی و علوم تربیتی عنوان صفحه چکیـده ۵ مقدمه ۱۱ بیان مسیله ۱۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۶ متغیرهای پژوهش ۱۹ هدف های پژوهش ۱۹ سوال پژوهش ۱۹ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۹ تعریف مفهومی ۱۹ شیوه های فرزند پروری: ۱۹ انگیزش : ۲۰ ادراک: ۲۰ تعریف عملیاتی ۲۰ شیوه های فرزند پروری: ۲۰ فصل دوم: ۲۱ پیشینه پژوهش ۲۱ مقدمه ۲۲ بخش اول: مبانی نظری ۲۴ الف ادراک ۲۴ تعریف ادراک: ۲۴ عوامل موثر بر ادراک ۲۵ ادراک درون زاد یا آموخته شده ۲۶ ثبات ادراکی ۲۷ خطای ادراکی ۲۸ ادراک اجتماعی ۲۹ فرزند پروری ۲۹ نظریه های فرزند پروری ۳۳ نظریه بامریند ۳۳ نظریه.

دانلود پاورپوینت شیوه های فرزند پروری

شیوه های فرزند پروری,فرزند پروری,دانلود,دانلود پاورپوینت شیوه های فرزند پروری

دانلود پاورپوینت شیوه های

فرزند پروری دسته بندی : برنامه نویسی گوناگون عنوان پاورپوینت : دانلود پاورپوینت شیوه های فرزند پروری فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 24 تم زیبا و متناسب با موضوع پاورپوینت کامل و آماده ارایه فهرست مطالب: مقدمه تعریف فرزند پروری شیوه های فرزند پروری روشهای مثبت فرزند پروری بحث و نتیجه گیری راهکارها دسته بندی: برنامه نویسی گوناگون تعداد مشاهده: 277 مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: ppt حجم فایل: 651 کیلوبایت قیمت: 6,900 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پاورپوینت مهارتهای فرزندپروری - روان شناسی - روان راهنما شیوه های غلطی که موجب افزایش رفتارهای منفی کودک می شود انواع روش.

مرجعsellu
برچسب ها
4.5/5 (6 امتیاز)
قیمت :9900تومان
افزودن به سبد خرید

آخرین فروشگاه های بروز شده